Näyttely on koottu Voisalmen koulun 6.-9. luokkalaisten oppilaiden kuvista ja videoista.

Oppilaat saivat syyskuussa 2012 käyttöönsä omat iPadit. Ipadeilla on työskennelty luokassa oppitunneilla ja oppilaat ovat saaneet iPadehin liittyviä kotitehtäviä. Kotitehtävinä on ollut mm. kuvata omaa kotia, lempiasioita ja harrastuksia. Kotitehtäviin on kuulunut myös sovellusten käyttöharjoittelua sekä omien tuotosten esittelyä kotiväelle. Yhtenä päämääränä on, että oppilaat oppisivat kertomaan omista asioistaan iPadien avulla ja tätä kautta tuomaan omaa persoonaansa näkyvämmäksi muille. Tavoitteena on myös motivoida oppilaita pitkäjänteisempään työskentelyyn ja kenties löytää oppilaista sellaisia piilossa olevia taitoja, jotka eivät muuten pääsisi esille. Toiveena on myös lisätä vuorovaikutusta oppilaiden ja heidän lähipiirinsä välillä. Oppilaat ovat olleet erittäin innostuneita ja kiinnostuneita iPadejä kohtaan. Laite on personoitu käyttäjälleen sopivaksi ja laitteeseen on ladattu sovelluksia niin oppimisen tueksi kuin kommunikaation helpottamiseksi. Ipadin sovelluksia päivitetään ja ladataan jatkuvasti oppilaan kykyjen ja taitojen mukaan. Luokalle on myös luotu oma media-alusta, jonne oppilaiden lukuvuoden kulkua tallentuu kuvina, videoina ja pieninä teksteinä. (www.meteori.ejuttu.fi) Oppilaat osallistuvat itse materiaalin tuottamiseen media-alustalle ja he voivat esitellä aikaansaannoksiamme myös koulun ulkopuolella.