3-4 luokan kamera ja iPad- pajassa oli innokkaita kuvaajia. Kuvia otettiin digikameroilla ja osa kuvista editoitiin tarinoiksi iMoviella.