Pohdittiin yhdessä tavoitteita yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta, ja sitä miten ne toteutettaisiin nyt elokuussa aloittavalla Lappeen koululla.